wersja polska english version
 

Witamy na stronie głównej projektu

Temat projektu:

Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna.

Numer projektu:

POIG.01.03.01-32-052/08

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013
Priorytet I Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe


Okres realizacji projektu: 1.01.2009 – 31.12.2012
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9305921 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych).
Wykonawca projektu: Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.


Celem projektu jest opracowanie, w oparciu o nowoczesne próżniowo-plazmowe i dyfuzyjne techniki obróbki powierzchni, nowych technologii modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna.

Produktem projektu będzie powszechnie udostępniona oferta nowych materiałów oraz opartych o nie technologii modyfikacji powierzchni narzędzi pozwalających na istotne podwyższenie ich trwałości, wydajności obróbki oraz jakości powierzchni obrabiającej.

Istotę projektu stanowi idea wykorzystania szerokich możliwości kształtowania właściwości fizycznych i chemicznych materiałów nanostrukturalnych (nanomateriałów), do zwiększenia odporności ściernej oraz korozyjnej narzędzi do obróbki drewna.

Realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia wydajności procesów obróbki drewna, jakości obróbki i poprawy pozycji rynkowej, a także konkurencyjności krajowych producentów narzędzi oraz przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej.

W wyniku realizacji projektu producentom narzędzi zostaną zaoferowane innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie obróbki powierzchniowej, dzięki wprowadzeniu których będą oni mogli zaoferować znacznie ulepszone narzędzia do obróbki drewna.


film

 

Co nowego na stronie:

2012-07-15

W dziale "Artykuły naukowe" umieszczono artykuły:

Do działu "Wydarzenia" dodano informację o wywiadzie m.in. z dr Janem Staśkiewiczem w trakcie audycji pt. "Biznes, Rynek, Ekonomia"

2012-07-15

W dziale "Artykuły naukowe" umieszczono artykuł z Journal Of Materials Engineering and Performance:
Jan Walkowicz et al. "Optimization of the ASPN process to bright nitriding of woodworking tools using the Taguchi approach."

2012-06-15

Do działu "Wydarzenia" dodano informacje o:

 • Nowych pracach inżynierskich wykonanych w ramach współpracy z naszym Projektem
 • Konferencji i Targach DREMA 2012 oraz dodano fotogalerię
 • Konferencji "Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym".
   

Umieszczono na stronie film promujący Projekt "H"

W najbliższym Journal Of Materials Engineering and Performance ukaże się artykuł:
Jan Walkowicz et al. "Optimization of the ASPN process to bright nitriding of woodworking tools using the Taguchi approach."

2012-03-03

Do działu "Wydarzenia" dodano szerszą informację i streszczenia prac magisterskich wykonanych w ramach współpracy z naszym Projektem:

2012-02-22 W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o marcowym numerze Poznańskiego Magazynu Targowego "Drema-Furnica News" zawierającym opis i harmonogram organizowanej przez nas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna” DREMA Poznań, 28 marca 2012
2012-02-14 Drema 2010
W dziale "Wydarzenia" podano pierwsze informacje o Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna” DREMA Poznań, 28 marca 2012
2012-02-10

W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o publikacji Bogdana Warcholińskiego i Adama Gilewicza pt. "Coating for better endurance" w azjatyckim czasopiśmie "Furniture Design And Manufacturing Asia".

2012-02-09

Dodano artykuły:

do działu "Artykuły naukowe"

2011-12-20

Dodano artykuły:

do działu "Artykuły naukowe"

2011-10-31
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono sprawozdanie z Warsztatów "Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna - Kołobrzeg 2011".
2011-10-14

Umieszczono nowe artykuły:

w dziale materiały prasowe z Kuriera Drzewnego.

2011-09-30

W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o kolejnej pracy magisterskiej (zrealizowanej w ramach Projektu) pod tytułem:

2011-09-29

Dodano artykuły:

do działu "Artykuły naukowe"

2011-09-27
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o zainteresowaniu się naszymi pracami renomowanego czasopisma Technology Business Journal.
2011-09-02

svbstZapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach: „Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna”

2011-06-22
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o wykładzie prof. Witolda Gulbińskiego zaprezentowanym na IX Konferencji Techniki Próżni - 6-8 czerwca, w Cedzynie koło Kielc.
2011-05-23

Dodano artykuł:

do działu "Artykuły naukowe"

2011-04-02
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2011.
2011-03-14
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o XVIII Giełdzie Wynalazków
2011-03-09

Dodano artykuły:

do działu "Artykuły naukowe".

Umieszczono prezentację:

w dziale  "Opracowania, seminaria".

2011-03-08

W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o trzech pracach magisterskich, wykonanych w ramach współpracy z Projektem Hybryda. Istnieje możliwość zapoznania się ze streszczeniami:

2010-12-09

Dodano dokumenty:

do działu "Opracowania, seminaria".

2010-11-27
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o konferencji Sci-Tech Europe, Wydawnictwa Public Service Review.
2010-11-21
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o 59 Międzynarodowych Wielobranżowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010”.
2010-09-27
 • W dziale "Wydarzenia" umieszczono informację o IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nowe Technologie w Inżynierii Powierzchni".
2010-09-21
2010-09-07

Umieszczono artykuł:

w dziale materiały prasowe o Projekcie "H".

Dodano dokumenty:

do działu "Opracowania, seminaria".

W dziale "Wydarzenia" umieszczono informacje: o planowanym udziale W. Zavalejewa na konferencji w Ałuszcie na Ukrainie oraz o mającym się odbyć wystąpieniu B. Warcholińskiego na “5th Symposium on Vacuum based Science and Technology” SVST5 w Kaiserslautern.

2010-07-29
 • Umieszczono informację o pracach magisterskich braci Stroińskich w dziale "Wydarzenia".
2010-07-26

Umieszczono artykuł

w dziale "Artykuły naukowe"; (został przyjęty do druku w czasopiśmie Surface Engineering).

2010-07-12
2010-06-23

Dodano poster T. Suszko

do działu "Opracowania, seminaria".

2010-06-16
2010-06-14

Umieszczono prezentację:

w dziale "Opracowania, seminaria".

2010-06-07

Umieszczono artykuły:

w dziale materiały prasowe o Projekcie "H".

2010-06-02
2010-05-30

Wprowadzono podział "Materiałów prasowych" na:

2010-05-27

Umieszczono opracowanie

w dziale "Opracowania, seminaria".

2010-05-21
2010-05-13

Umieszczono artykuł

w dziale "Artykuły naukowe".

2010-04-23

Umieszczono:

w dziale "Opracowania, seminaria".

2010-03-30

Umieszczono opracowanie

w dziale "Opracowania, seminaria".

2010-03-23
2010-03-21 Drema 2010
Następna edycja targów DREMA i FURNICA: 13-16 kwietnia 2010r.
2010-03-10
2010-03-05
2010-03-04

Dodano dwa artykuły:

do działu "Artykuły naukowe".

2010-02-10
2010-01-22
2010-01-06
2009-11-13
imnitp droma faba gopol imp barlinek wtd gpd kurier drzewny